wrapper

أخبار عاجلة

بيه حسرة ...یمته یااحواز اشوفک حره ..اه

اشلون حسرة .....

من اذبنها اعلى ميت

ينهضم ويعوف گبرة ....

وبيه اااااااه شلون اه

تحرگ اليابس والاخضر چنها جمره

وبيه قصت عتب چلمتها ثگيله

ومن اعاتب جبل من صوان اطشرة

اااه ياحسرتی ...یادیره هلی..

مكسرة اچفوفک یارووحی وبين الضلوعی شوكت تبرة ...

واشوكت امن الفرس نتبرة ...

وعازت المخنوگ غبرة

عازته يشم الهوه ...

وادري الهوه مشكوك بامرة

وانه من دون الخلگ ...

بعيوني اسولف .....

والنفس مگطوع خویه وترة

انا صحراء الحجاز تضيك بيه

هم شفت مخنوگ ضاگت بيه صحرة ؟؟

يبست گلبي النوايب ...

وشل دمي ....علیک یا احواز الحبیبه....

وما بقه بشرياني گطرة .

ومن كثر ما عصرت...اعیونی علیک ... خلیت الصدعات ابگلبي..اعلیک یخفق....

صار صخرة.اگلیبی ....

وخلصت كل السوالف

وشلتک.انه..ا بين الشفايف

وظلت من سوالفي بس اه مره اه مره .یمته یا احواز اشوفک حره اه ......یمته یا احواز اشوفک حره اااااه....

کلمات ابو زید الاحوازی