wrapper

أخبار عاجلة

دخلنه ابمعركه اتوصطها ملك الموت
تحيزنه المكابر ويه هاليهه
تلكه العنده راس ابراسه نابت قيض
صحرا وعل جماجم كمنه نمشيهه
انچفه کاس الصبر وتأخر اسرافیل
الماصدگ حچینه ایشوف ننهیهه
عرب !تدری العرب لو لبط عرج الثار
تذب ارواحها ابذبت چفافیهه
من انصک ادینه اتحل حلگهه الگاع
تدری اشخیرنه وشراح نطیهه
التهلهل للفزع تخلط دمه وبارود
الما طایح ولدهه ابخجل تلگیهه
تصرخ لایرد ..لو ما املطخ موت
ماشوف المهر ویاهه راعیهه
طگ ..طبل الضبوح ودردم ابن الهور
امزاود وی رطین الفشگ نگضیهه
نتحسر اوجوه اعدانه منختاض
التلاگینه جثث بس روس مابیهه
من انطگ رجلنه ..ایطگ ضلع بلگاع
الحرب خلطت زلم ولموت صافیهه
العزتک یاوطن لو نشد سرج الخیل
الملاحم یمنه فشله اتجیب طاریهه
المات الاجل ارضا ...ابعرضا اثر قران
الیحسب گاعا اخته اشلون یطیهه
وبس احنه انعرف حچی السواتر حیث
من اتجیس بینه انجیس سرگیهه
الچیله ابصدرا شایل.. عدنه شایل نوط
ویچفوف المنایه العلگت بیهه
من اصهیل مهرا انمیز الفزاع
ونعرف الشارده امناثار رجلیهه
نحط بلگوس سهمین وفرد نیشان
النصیبه وروحا تطلع عیب نخطیهه
هذول احنه الاهوازین من نختاض
نفصل اچفانه ولحجه نلقیهه

المبدع یونس الصرخی

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 نيسان/أبريل 2016