wrapper

أخبار عاجلة

حمله نظام حاکم به مقر حزب دمكرات كردستان را محكوم ميكنيم

 

همرزمان مبارز كرد در حزب دمكرات كردستان، مبارزان راه آزادي ملت كرد در هرجاي سرزمين تاريخي كردستان اشغال شده توسط ايران، با وجود اينكه نظام سركوبگر ؛یران همیشه قهرمانان مبارز ملتهای تحت ستم ما را در خارج مرزهای اشغالگرانه ایران بصورتی ناجوانمرچانه همچنانکه در داخل ایران تحت تعقیب قرار داده وتوانسته خصوصا رهبران قهرمانی همچون الشقاقی؛ قاسملو؛ شرفکندی وبسیاری دیگر را که رهبرانی مقتدر بودند از صحنه مبارزه کردستان خارج نماید؛ ولی مبارزات ملت کرد هر روز نیرومندتر از پیش خشم انقلابی خود را نشان داده واین قتلها نه تنها نیروهای مبارز ملتهای ما را از مبارزه باز نداشته؛ بلکه بیشتر نیرو بخشیده وامروزه نیروهای مردمی ملتهایمان قدمهای مهم وموثری را برای رسیدن به هدف أزاد سازی خاک خود نزدیک کرده؛ وبا وحدت وهمکاری ومبارزه مشترک در آینده حتما شاهد پیروزی بر دژخیمان نژاد پرست خواهیم بود و دست نظامهای فاشیست در ایران را از خاک ملی خود دور خواهند نمود.

 

همرزمان قهرمان کرد در حزب دمکرات کردستان؛ جبهه دمکراتیک آحواز ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه دژخیمان نظام به مقر حزب در کردستان عراق؛ خود را در کنار شما در یک سنگر می بینیم و أمیدواریم در آینده شاهد آن باشیم که نیروهای مبارز کرد در داخل ایران ودر کنار مرز کردستان شانه به شانه در یک صف ملی ومیهنی علیه اشغالگران مبارزه نموده و مطمئنا نه تنها ملت کرد از چنین همرزمی شما حمایت خواهد کرد بلکه تمامی ملتهای تحت ستم در ایران وخصوصا ملت عرب آحواز در کنار شما خواهند بود.

 

درود به ارواح شهدای مقر حزب درکردستان عراق

 

درود به ارواح تمامی شهدای ملتهای تحت ستم

 

جبهه دمکراتیک أحواز(جاد)

 

‏2016‏-12‏-21

 

آخر تعديل على الجمعة, 23 كانون1/ديسمبر 2016