wrapper

أخبار عاجلة

اماده باش نیروهای امنیتی در احواز مرکزی:
بنا به گزارش رسیده از جبهه دمکراتیک احواز،نظام اشغالگر از شب گذشته و کل روز جمعه را تا اطلاع ثانوی حالت اماده باش برای نیروهای سرکوب کننده خود اعلام کرده است....
واز شب گذشته به نیروهای خود دستور داد که ایست بازرسی ها را در خیابان های اصلی قرار نگیرند و در مکانهای امن قرار گرفته و افراد مشکوک رااز نزدیک مورد تعقیب و گریز قرار ندهند و در صورت تعقیب معترضان و یا هر نوع وظیفه دیگری جانب احتیاط را داشته باشند زیرا که ماشین های حامل نیروها بدون سقف بوده.و هم چنین اماده هر گونه هجومی از جانب معترضان باشند.
و در خبر آمده است که رژیم ماشین های آتش نشانی و آمبولانس های زیادی را از مناطق شمال اقليم به احواز مرکزی انتقال داده.
در گزارش آمده است که شب گذشته بیشتر نیروهای امنیتی از خیابان های احواز به سواحل کارون در مناطق شمالی احواز انتقال داده شده و در حالت آماده باش قرار دارند.
و هم چنین خواسته شده که بعضی از هم دستان رژیم و نیروهای سرکوب گر محل سکونت خود را تغییر داده وبه خانه اقوام خود در این چند روز اخیر بروند.
زنده باد مبارزانی که باعث ایجاد رعب و وحشت نظام اشغالگر و هم دستان ان شده به طوری که به دنبال جایی برای قایم شدن از ترس انتقام مردم به پا خواسته خشمگین هستند.
جبهه دمکراتیک احواز
17/2/2017