ليست آبديت شده بازداشت شدگان عيد فطر شهر اهواز و معشور(ماهشهر)

أيار 19, 2021 44
در روزهاى #عيد_فطر  شمارى از شهروندان عرب در اهواز و شهر كوره(شهر طالقانى) بندر معشور(ماهشهر) بازداشت شدند. دليل اين بازداشت ها به دليل جشن عيد فطر و سردادن يزله(پايكوبى) وشعارهاى ملى و حماسى در مقابل منازل شهداى اعتراضات آبان 1398 و فعالان اعدام شده توسط جمهورى اسلامى ايران در سال هاى اخير است. اين بازداشت هاى خودسرانه از روز جمعه 24 ارديبهشت ماه1400 تا روز دوشنبه 27 ارديبهشت ماه 1400 ادامه داشته است.
 
بازداشت شدگان كوى علوى(حى الثوره)شهر اهواز:
١-رسول زهيرى فرزند كريم
٢-شاكر سيلاوى
٣-محمد سيلاوى
٤-قيس سوارى 
٥-وليد سوارى 
٦-حمزه چلداوى،34ساله
٧-سعد ساعدى ،30ساله، فرزند مستعان
٨-توفيق ساعدى،27 ساله ،فرزند مستعان
٩-مالك ساعدى،28ساله، فرزند مستعان
١٠-عبدالله سوارى ، 32 ساله،فرزند جوده
١١-سعيد سوارى،30 ساله، فرزند جوده
١٢- صادق سوارى
١٣-سيد على موسوى،22 ساله
١٤-سيد عبدالله موسوى،40ساله
١٥-عباس زايرى خسرجى 24 ساله
١٦-حسين كعبى
١٧- صادق سوارى،27 ساله، فرزند شريجي 
 
بازداشت شدگان كوى زويه شهر اهواز ::
 
١٨--بدريه حميداوى مادر على تميمى يكى از كشته شدگان اعتراضات آبان 1398
١٩- حميد مزرعه فرزند حسين
٢٠-جميل حزباوى فرزند لفته
٢١- امين امير حاتمى،23 ساله
٢٢-مجتبى صليحاوى از اهالى كوره(شهرك طالقانى) بندر معشور (ماهشهر) در روزهاى عيد فطر به دليل شركت در جشن ويزله(پايكوبى) و سردادن شعرهاى حماسى و ملى بازداشت شده است.
 
 
 
 
آخر تعديل في الأربعاء, 19 أيار 2021 16:17