يشل باشله (michelle bachelet ) كميسر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز در طى بيانيه اى مقامات جمهوري اسلامى را بدليل استفاده از اسلحه و سركوب معترضين محكوم كرد و خواهان توقف خشونت شد.

تموز/يوليو 25, 2021 59

 

 
ميشل باشله با اشاره به عدم توانايي مراجعه زخمي هاي اعتراضات به بيمارستان از ترس دستگيري گفت: "اين علامتي واضح است از بدى وضعيت " 
 
در بيانيه اى كه سازمان ملل نشر داده ، با اشاره به مردم عرب ساكن اين استان به خشكي رودخانه ها و تالاب ها نيز اشاره شده ، "جمعيت زيادي از ٥ ميليون سكان خوزستان از اقليت عرب ايراني هستند . سوء مديرت اب و انحراف اب به مناطق ديگر استان را از مصادر با ارزشش خالي كرده" . 
او همچنين اضافه كرد: "آب در حقیقت یک حق است. اما مقامات بیشتر از آنكه به درخواستهای قانونی شهروندان خود برای تأیید این حق توجه كنند ، در بیشتر موارد بر سرکوب کسانی که این اعتراضات  را انجام می دهند متمرکز شده اند. اوضاع فاجعه بار است و سالهاست که در حال افزایش است. مقامات باید این موضوع را تشخیص دهند و طبق آن رفتار کنند. تیراندازی و دستگیری افراد به سادگی بر خشم و ناامیدی 
افزوده خواهد شد. "
 
ميشل بشله خاطرنشان كرد كه ايران به طور كلي فاقد ساير تماس هاى ارتباطي و مجازي   براي مردم است تا بتوانند شكايت خود را از طريقي غير از اعتراض مطرح كنند. فضای مدنی بسیار محدود ، فقدان فرایندهای مشارکتی و کمبود رسانه آزاد باعث می شود که توجه مردم به شرایط وخیم مانند این از هر طریق دیگری غیرممکن باشد. اینترنت و سایر اشکال ارتباطی در جریان بحران فعلی مختل شده است و مقامات دولتی معترضین را به عنوان آشوبگر و تجزیه طلب برچسب گذاری کرده اند."
 
سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو)
٢٣ جولاي ٢٠٢١