پیام تسلیت اتحاد استقلال طلبان آذربایجان جنوبی به ملت عرب احواز

حزيران/يونيو 02, 2022 49

پیام تسلیت اتحاد استقلال طلبان آذربایجان جنوبی به ملت عرب احواز

ژوئن 1, 2022 26 دیدگاه
 
 
گادتب: مصیبت وارده بر ملت عرب احواز در عبادان نمونه کوچکی از ستم رژیم اشغالگر ایران بر ملت عرب احواز است که رژیم نتوانست آنرا سانسور کند و خبر این فاجعه مرزهای احواز را در نوردیده، توانست نمونه ای از مصایب ملت عرب احواز را به گوش جهانیان برساند.
 
رژیم اشغالگر ایران در صد سال گذشته دارائی های ملت عرب احواز را بی امان چپاول کرده و ملت عرب احواز را به فقر کشانده زیرساختهای کشور احواز عرب را منهدم و زندگی را بر ملت غیور عرب احواز تباه کرده است. هزاران احوازی در همین چند سال اخیر توسط اشغالگران به انواع مختلف اعدام، ترور، شکنجه و صانحه های ساختگی وحتی وحشتناکترین آنها زنده زنده سوزاندن ملت عرب احواز  در سال گذشته  با آتش زدن عمدی و کشتار جمعی معترضین عرب احواز در نیزارها و دهها نمونه دیگر که متاسفاته به این شکل رسانه ای نشده و فریادهای ملت عرب احواز برای بیان جنایات دولت اشغالگر ایران به گوش جهانیان نرسید.
 
عبادان سنگر آزادی و شهر مقاومت است.  بر کسی پوشیده نیست که زنده زنده سوزاندن ملت عرب احواز توسط رژیم اشغالگر پهلوی در سینما رکس عبادان به سرنگونی آن رژیم انجامید و شکی نیست که مصیبت تحمیلی امروزی بر ملت عرب در عبادان آغازی بر پایان اشغالگران ایران فارس برای همیشه خواهد بود.
 
اتحاد استقلال طلبان آذربایجان جنوبی رژیم اشغالگر ایران را مسئول مستقیم تمام جنایات و حوادث مصیبت بار بر تمام ملل غیر فارس زیر اشغال ایران خصوصا ملت عرب احواز و فاجعه ی عبادان دانسته و عاملین جنایت را محکوم کرده و اعلام می کند تا زمانی که رژیم اشغالگر ایران از سرزمین عرب احواز و دیگر ملل تحت اشغال ایران اخراج نشده است هر روز از ملل تحت اشغال قربانی خواهد گرفت و تنها راه  پایان دادن به تمامی مصائب دفع اشغالگران ایران است و بس.
 
اتحاد استقلال طلبان آذربایجان جنوبی ضمن تسلیت بر ملت داغدار عرب احواز، اعلام می کند درد شما درد ماست و این درد مشترک درمان مشترک دارد . آنهم مبارزه بی امان بر علیه دشمن مشترکمان ایران اشغالگر است.
 
همرزمان گرامی
 
ملت تورک آذربایجان جنوبی همدرد شماست و برای پایان به تمام آلام  و رهائی از اشعالگران فارس دوشادوش هم مبارزه کرده و مطمئنا  اشغالگران فارس را از سرزمینهایمان بیرون خواهیم راند.
 
 پیروزی از آن ماست
 
آذربایجان الحواز   اتحاد اتحاد.
 
 
اتحاد استقلال طلبان آذربایجان جنوبی   ۱۰ خرداد ۱۴۰۱..