عبادان چهره رژیم دیکتاتوری آخوندها را آشکار كرد و مرگ را به چالش كشيد.

حزيران/يونيو 23, 2022 15
 در روزگاری که آزادی از آن جهت که حق انسان محسوب می شود و ارزش زیادی در جان دارد و باید اهمیت آن را احساس کند و با وجود آزادی مسئولیت بزرگی به دنبال دارد که همه احوازی ها باید بدانند كه همه اعضای يك جامعه اند.
 پس از آشکار شدن فساد در ساخت ساختمان متروپل که جان بیش از 80 نفر را گرفت و به دلیل عدم رعایت مراحل مهندسی، علیرغم اصرار سازمان نظام مهندسی برای جلوگیری از وقوع این پروژه، باند فساد در احواز،  به سركردگان  علی شمخانی و نزدیکانش به همراه محسن رضایی و در نهایت به رهبرى علی خامنه ای این پروژه را به دست حسین عبدالباقی دادند و به اتمام رساندند.
 
فروریختن این ساختمان که باعث تاسف و ماتم در سراسر احواز و جامعه ایران به ویژه شهر عبادان شد، باعث افشای نژادپرستی رژیم در نبش قبر قربانیان زيادى از زیر آوار کلانشهرها  مثل، ساختمان پلاسکو تهران شد. 
در حالى كه مردم  عزادار ،اجساد فرزندانشان را از زیر آوار بیرون می کشیدند، دیکتاتور خامنه ای سرود خود را که مورد تمجید جمعی از هواداران و گروه فاسدش در ورزشگاه آزادی تهران قرار مى گرفت، و بصورت زنده اين برنامه را برای تمام دنیا پخش مى كرد
  در حالی که  خامنه ای در حال لذت بردن از سرود خود بود، نوبت به فرزندان عبادان رسید تا چهره واقعی این دیکتاتور مذهبی را آشکار کنند، این بستر، حادثه متروپل، باعث اتحاد همه جامعه احوازی ها شد و خامنه اى براى سركوب اين قيام ،هزاران قاتل و سرباز را گسيل كرد  تا این قيام را خاموش کند .
 اما آنچه قیام عبادان را از بقیه قیام ها متمایز می کند این است که خصلت مردمی عرب احوازی را با جامعه ایران تلفیق کرد تا جایی که برخورد نظامی ،ناكام و اين باعث  به پسرفت قیام نشد ، وبه هر قيمتى كه بود ،  آن را حفظ  كردند .
 و آنچه در پایان می گوییم:
 (دشمنان) مكر ورزيدند و خدا [در پاسخشان] مكر در ميان آورد و خداوند بهترين مكرانگيزان است
 مرکز رسانه ای جبهه دموكراتيك احواز
   (جاد).