بیانیه شورای ملی نیروهای مبارز احواز در مقابله با نتایج و خروجی شورای ملی تصمیم

تموز/يوليو 16, 2022 44
ایستادگی و هوشیاری فعالان عرب ملت احواز و بقیه ملت های غیر فارس در جغرافیای جعلی ایران همواره باعث ایجاد سدی در برابر تمامیت خواهی و سیاست های پوپولیستی رژیم های حاکم بر ایران و اپوزیسیون فارس محور بوده و در هیچ بزنگاه تاریخی حاضر به تبانی با هیچ نظام و اپوزیسیونی بر علیه خواسته ها و مبارزات ملت عرب که تجلی این مبارزات به صورت روزانه در میدان ها و مراکز حساس استراتژیک بازتولید می‌شود نبوده و با تاکید بر این اصل مبارزاتی و نمایندگی خواسته های ملت عرب احواز هرگونه سیاست سازی و بستر سازی جدیدی که این مبارزات را نادیده و یا سانسور کند را محکوم نموده و دگر بار بر ایستادگی و تاکید بر ارزش ها و آرمان های مبارزاتی استقلال طلبانه ملت عرب احواز تاکید می‌کند .
شورای ملی نیروهای مبارز احواز با تاکید بر اصل حمایت و پیشرو بودن با خواسته های جامعه عرب احواز مبنی بر حق تعیین سرنوشت و رسیدن به استقلال ملی و پایان استعمار و اشغال خارجی توسط دولت ایران و با نگاه به ارزش های جهانی منشور حقوق بشر سازمان ملل و کنواسیون های حقوقی الحاقی و با الگو گرفتن از تعالی حقوق بشر و احترام به ارزش های والای دموکراسی این بیانیه را در رد و مخالفت کامل و مطلق با آنچه، به عنوان ،(نتیجه و خروجی شش گانه بیانیه اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم )،آمده است اعلام مینماید.
شورای ملی نیروهای مبارز احواز با تاکید بر اصول والای منشور حقوق بشر سازمان ملل و کنوانسیون های الحاقی اعلام مینماید که حق تعیین سرنوشت برای ملت ها ماده دوم اعلام شده در خروجی بیانیه شورای تصمیم را نقض نموده و براساس منشور حقوق بشر نمیتوان از پیش سرنوشت حقوقی ملت ها را تعیین نمود، این شورا همچنین با تکیه بر قدرت تأثیر گذاری ملت عرب احواز و جایگاه این ملت در تعیین سرنوشت و نوع سیاست سازی برای آینده مبنی بر اصول والای دموکراسی و مواد اعلامی منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد هرگونه عوام فریبی و شمول گرائی را محکوم نموده و ماده پنج این خروجی را کاملا نادرست میپندارد و آن را بر خلاف حق تعیین سرنوشت و منشور حقوق بشر اعلام مینماید .
شورای ملی نیروهای مبارز احواز اعلام مینماید با هیچ گونه بستر سازی که باعث بازتولید استبداد و به حاشیه بردن مبارزات ملت عرب احواز بوده همراهی نکرده و این جبهه سازی را در راستای استعمار ملت های غیر فارس ساکن در جغرافیای جعلی ایران میپندارد و با تاکید بر حق تعیین سرنوشت در جهت استقلال ملت های غیر فارس از جامعه جهانی خواستار تقویت جبهه ملت های غیر فارس بر علیه هژمونی، استبداد، استعمار و اشغال دولت فارس بر دیگر ملت ها را مینماید و از تمامی سازمان های ملی ملت های غیر فارس دعوت مینماید تا با ایجاد بستری مناسب در راستای مولفه های مبارزاتی مشترک آلترناتیو مناسبی را برای مرحله انتقالی پس از سقوط دولت ایران ایجاد نمایند.
 
شورای ملی نیروهای مبارز احواز
۵ جولای ۲۰۲۲
 
 
 
آخر تعديل في السبت, 16 تموز/يوليو 2022 20:17