بیانیه شورای ملی نیروهای مقاومت احواز در محکومیت اقدام تروریستی ایران برای ترور فعال و مبارزه تورک آذربایجانی احمد اوبالی.

أيار 26, 2023 468

رژیم ایران با استفاده از سرویس های امنیتی و تروریستی اش در ترور نافرجام سعی در حذف احمد اوبالی فعال و مبارز برجسته تورک آذربایجانی داشت در نتیجه این اقدام که توسط ۶ نفر در ایالات متحده آمریکا انجام شد نام برده و فرزند پسرش دنیز مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفته‌اند، بر طبق گزارش های پلیس ایالات متحده آمریکا، قاتلان دستگیر شده ووضعیت این مبارز و فعال تورک آذربایجانی در حال حاضر وخیم گزارش شده است، بر اساس همین گزارش‌ها پسر وی نیز هم اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری می باشد. شورای ملی نیروهای مقاومت احواز از مقامات آمریکایی می خواهد که تحقیقات خود در این مورد را هرچه سریعتر به صورت فوری آغاز کنند و همچنین رهبری شورای ملی احواز با تاکید بر این که چنین حرکت‌های تروریستی سالهاست که بر علیه تمام فعالان و مبارزان ملتهای تحت ستم غیرفارس در ایران انجام می شود که بر اثر آن احوازی‌ها بسیاری از فعالین سیاسی و مبارزین  خود را قربانی این سیاست های تروریستی رژیم دیده اند آنچه که امروز بر این مبارز تورک آذربایجانی گذشت برترین گواه  است که با وضوح جنایت های رژیم ایران و باند جایت کار حاکم را آشکار می سازد، و بر این اساس شورای ملی مقاومت احواز تمام جنایت‌ها و افراط گرایی و اعمال سیاست ترور از جانب رژیم جنایتکار ایران را که تمام ملتهای تحت ستم در ایران از جمله تورکای آذربایجان را هدف قرار داده است را محکوم می نماید از جامعه جهانی می خواهد که اقدامات واضح و بازدارنده ای را علیه سیاست ترور و قتل رژیم ایران اتخاذ نماید و ماشین کشتار و جنایت علیه بشریت را متوقف نماید، همچنین جناب آقای محمود احمد الأحوازی رئیس عالی شورای ملی نیروهای مقاومت احواز ضمن دعوت به هم بستگی بیشتر بین دو ملت عرب و تورک آذربایجانی خواهان اتحاد میان دو ملت در برابر نژاد پرستان مرکز گرای فارس که رژیم استبدادی حاکم در جغرافیای سیاسی ایران آن را نمایندگی می‌کند شد. هم چنین محمود احمد احوازی در این بیانیه اعلام کرد شورای ملی مقاومت احواز اینگونه جنایات علیه ملت تورک آذربایجان را محکوم می نماید، و این خود گواهی است که نشان دهنده اتخاذ روشی صحیح و مثبت در جهت آزادی و استقلال ملت تورک آذربایجان از رژیم استبدادی و دیکتاتوری ایران است  که از سال ۱۹۲۵ میلادی بر سر موطن و سرزمین های ملتهای  غیرفارس بنا شد، می باشد.

محمود احمد احوازی در پایان ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای جناب آقای بالی و فرزند گرامی اش خواستار عزم راسخ ایشان در ادامه راه مبارزه و مقاومت شد.
یکشنبه ۲۱ می ۲۰۲۳
شورای ملی نیروهای مقاومت احواز