شورای ملی نیروهای مقاومت احواز هرگونه حمله به ادیان آسمانی و قرآن سوزی را محکوم می‌نماید.

تموز/يوليو 01, 2023 357
موجی از محکومیت‌ها و واکنش‌های بین‌المللی بعد از آنکه سیلوان مومیکای ۳۷ ساله ،تبعه عراق و مهاجر در کشور سوئد اقدام به پاره پاره کردن و سوزاندن یک نسخه از قرآن کریم در روز عید سعید قربان هنگام نماز عید در مقابل مسجد بزرگ استکهلم سوئد كرد ،سرتاسر جهان اسلام را در بر گرفت.
شورای ملی نیروهای مقاومت احواز ضمن یادآوری و محکوم کردن تمام ممنوعیت‌هایی که رژیم ایران برای ساخت مساجد و برگزاری مراسم و آیین‌های اهل سنت در احواز اشغالی اعمال می‌کند و همچنین جرم انگاری هدایت اسلامی که بر این اساس تشرف جوانان مومن و روشنفکر احوازی به اسلام را بهانه‌ای برای مجرم خواندن و زندانی کردن آنان قرار می‌دهد به صف کاروان بشردوستی که در محکومیت این عمل مجرمانه و تروریستی تشکیل شده است می‌پیوندد کاروانی که از ده‌ها کشور و موسسه حقوق بشری و گروه‌های رسانه‌ای و مردم نهاد به وجود آمده است.
همچنین ریاست عالی شورای ملی نیروهای مقاومت احواز ضمن اعلام نارضایتی شدید خود از این گونه اقدامات خشونت آمیز بر علیه مسلمانان نسبت به وجود آمدن موج جدیدی از تنفر میان ملت‌ها که در نتیجه این اقدامات خشونت آمیز رخ می‌دهد هشدار می‌دهد وبا تاکیدبر ضرورت دخالت فوری دولت سوئد برای پایان دادن به این گونه اقدامات نفرت انگیز وخشونت آفرين ،مجدداً تأكيد می‌کند که نتیجه این اعمال کینه تووزانه، افراط گرایی و نفرت پراکنی وخشونت بیشتر ميان ملتهاست.
 
هیئت رئیسه شورای ملی نیروهای مقاومت احواز 
 
۳۰ ژوئن ۲۰۲۳