اطلاعيه فرزندان همیشه آزاده لر

تشرين2/نوفمبر 23, 2021 168

خروش مجدد شما برای احقاق حقوق اولیه خود درشهرهای چهارمحال بختیاری که توسط اشغالگران فارس به یغما کشیده شده مایه افتخار همه نیروهای آزاده ملل تحت اشغال ایرانیان است.

 
خروشی که باز ثابت کرد که ملل تحت ستم مهمترین نیروی بازدارنده سیاستهای فاشیستی و راست گرای ایرانشهریها است.
 
ملل تحت ستم در ایران 
اشغالگران ایرانی طی دههای گذشته ثروتهای ملی ملل تحت ستم و اشغال را به منظور تقویت پایه های استعمارگرانه خود چپاول  کرده وطی دو دهه اخیر منابع آبی که مهمترین بخش پایه ای اقتصادی هر ملت و دولت است را از نهرهای استراتیجک کارون و کرخه به شهرهای مرکزی فارس نشین و شرکتهای صنعتی آن منتقل کرده و ملتهاى لر و عرب احواز كه بر سرزمينهاي پر ثروت زندگي ميكنند را با بحرانهای استراتیجک بی آبی روبرو نموده ، کشاورزی و دامداری و باغات را به نابودی کشانده نیزارها و اهوار ملت عرب احواز که منابع طبیعی محیط زیست هستند را برای استخراح نفط خشکانیدند.
ملت شجاع لر 
جنبش آزادی بخش لرستان سرفرازانه به تظاهرات مسالمت آمیز ملت لر برای احقاق حقوق ملی  و انسانى خود افتخار میکند و از همه فرزندان ملت میخواهد که در تظاهرات مسالمت امیز برای جلوگیری از سرقت ابهای رودهای لرستان جلوگیری کند .
جنبش با تاكيد بر وحدت مبارزاتى ملت لر لرستان و عرب احواز  كه هميشه در یک جبهه متحد علیه اشغالگران و چپاولگران فارس بودند همه را به وحدت  دعوت كرده تا متحدتر از هميشه با سياستهاى ضد انسانى برخورد كنيم تا اهداف مشترك مبارزاتى ملل ما براى رسيدن به آزاى و جامعه مدني  و حق تعيين سرنوشت و استقلال برسيم.
 
زنده باد ملت لر 
 
جنبش آزادی بخش لرستان 
خرم اباد
1400/9/1