جبهه دمكراتيك أحواز يورش سپاه به بلوشستان را محكوم مي كند

كانون2/يناير 02, 2022 190
چند روز ی است نظام اشغالگر فارس  حمله وحشیانه خود را به مبارزان بلوچ ادامه داده وبه جای کمک به نیازمندان آنها که خانه وکاشانه خود را در أثر سیل بارانهای اخیر ازبین  رفته  ونیازمندیهای خوراک ‌وپوشاک آنها را تأمین کند، گلوله های توپ ورگبارهای دوشکه وکلاشینکوف نثارشان می کند وتعدادی از شهر وروستای آنها را منهدم ، وسالمندان وزنان وکودکان را شهید یا مجروح کرده است.
 
ملت قهرمان بلوچ هم البته با شجاعت مقاومت کرده ودر دفاع از ملت خود دفاع نموده وتعدادی از فرماندهان تروریست سپاه  را بقتل رسانده است، 
در این راستا جبهه دمکراتیک أحواز   
ضمن اعلام همبستگی با مبارزات حق طلبانه ملت بلوچ ومحکومیت این یورش وحشیانه به بلوچستان، از سازمانهای حقوق بشری جهانی ‌وسازمانهای همه ملل در ایران مطالبه مساندت ‌و یاری دارد تا نظام فاشیست حاکم بر ایران هر چه زودتر تروریست‌ها وجیره خواران سپاه وبسیج خود را از بلوچستان خارج وسیاست سرکوب خود را متوقف کند.
 
 
جبهه دمکراتیک أحواز(۲/۱/۲۰۲۲